Õigusabi.ee

Andmekaitse jurist

Meie ettevõte pakub andmekaitse juristi teenuseid, et aidata klientidel tagada isikuandmete kaitse.

Pikk kogemus juriidilise abi pakkumisel

Andmekaitse jurist

Meie juristid aitavad klientidel mõista nende õigusi ja kohustusi seoses isikuandmete kaitsega ning tagavad, et nende isikuandmete töötlemine vastab kehtivatele õigusaktidele, sealhulgas isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR). Meie juristid pakuvad ka järelevalve ja vaidluse lahendamise teenuseid, tagades seeläbi, et klientide isikuandmete kaitse on alati tagatud.

Meie juristid on kogenud ka eriliiki isikuandmete, nagu biomeetriliste andmete ja terviseandmete, töötlemisel. Meie juristid on spetsialiseerunud ka automatiseeritud töötlusele ja profiilianalüüsile ning tagavad, et klientide isikuandmete töötlemine vastab kõigile kehtivatele õigusaktidele.

Tasuta hinnapäring

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Küsi pakkumist

Võta ühendust ning vastame teile ühe tööpäeva jooksul.