Õigusabi.ee

Notar

Notar on avalik-õigusliku ameti kandja, kellel on õigus teha notariaalseid toiminguid. Notar on sõltumatu ametiisik, kellele riik on delegeerinud õigussuhete turvalisuse tagamise ja õigusvaidluste ennetamise ülesande. Notar tagab, et toimingu tegemisel ei oleks kahjustatud kogenematu ja asjatundmatu osaleja huvid. Notar annab inimestele erapooletut õiguslikku nõu. Notari teenuseid on võimalik saada notaribüroost.

Notari pädevuses olevate tõestamistoimingute tegemise korda reguleerib tõestamisseadus. Notaril on õigus teha toiminguid, mis on seotud näiteks testamentide, abieluvaralepingute, müügilepingute, volikirjade ja pärimisküsimustega. Notar teeb toiminguid vastavalt seadustele ja kinnitab nende toimingute autentsust. Notar peab olema erapooletu ja objektiivne, et tagada toimingu kvaliteet ja õiguskindlus.

Notaribüroo

Notaribüroo on koht, kus notar teeb oma tööd. Notaribüroo on tavaliselt avatud tööpäeviti ning seal on võimalik teha notariaalseid toiminguid. Notaribüroos töötavad notarid ja notarite abid. Notaribürood võivad olla erineva suurusega – mõned notarid töötavad üksi, samas kui teised notarid võivad olla koondunud suuremasse büroosse.

Notaribüroos saab teha erinevaid notariaalseid toiminguid, näiteks müügilepingute, pärimislepingute, abielulepingute ja volikirjade tõestamist. Notaribüroos saab ka teha kaugtõestamist, mis tähendab, et notar teeb toimingu interneti vahendusel. Kaugtõestamine on võimalik kõigi notarite juures üle Eesti.

Kohustatud isikult notari tasu sissenõudmiseks on notar kohustatud esitama arve, millel peavad olema märgitud notari nimi, allkiri, notaribüroo aadress ja isikukood; arve number ja väljastamise kuupäev; kohustatud isiku nimi ning aadress; notariaalregistri ja tasuregistri numbrid; tehinguväärtus; notari tasu suurus.

Küsi pakkumist

Võta ühendust ning vastame teile ühe tööpäeva jooksul.