Õigusabi.ee

Juristid

Meie juristid pakuvad professionaalset õigusabi erinevates õigusvaldkondades.

Võtke ühendust ja me aitame teid!

Kui teil on küsimusi, võtke meiega julgelt ühendust või broneerige (online) kohtumine.

Katrin Tamm       +372 6510291        info@õigusabi.ee       Õigusabi OÜ

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Juristid

Meie juristid on kogenud spetsialistid, kes omavad sügavamaid õigusalaseid teadmisi. Meie eesmärk on pakkuda klientidele kvaliteetset õigusnõustamist ning aidata neil leida parimad lahendused nende õiguslikele probleemidele.

Valdkonnad

Oleme spetsialiseerunud mitmetele õigusvaldkondadele, nagu tööõigus, äriõigus, perekonnaõigus, kinnisvara, võlaõigus, tsiviilõigus, haldusõigus, kindlustusõigus, lepinguõigus, maksuõigus, kriminaalõigus ja pärimisõigus.

Tööõigus

Tööõiguse juristid pakuvad tööõigusega seotud juriidilisi teenuseid, nagu töölepingute koostamine, töötajate ja tööandjate vaheliste vaidluste lahendamine ning tööõiguslike dokumentide koostamine.

Äriõigus

Äriõiguse juristid pakuvad äriõigusega seotud juriidilisi teenuseid, nagu ettevõtte loomine, ettevõtte juhtimine, ettevõtte müük, lepingute koostamine ja läbirääkimised.

Perekonnaõigus

Perekonnaõiguse juristid pakuvad perekonnaõigusega seotud juriidilisi teenuseid, nagu abielu lahutamine, laste hooldusõigus, elatise nõuded ja vara jagamine.

Kinnisvara

Kinnisvara juristid pakuvad kinnisvaraõigusega seotud juriidilisi teenuseid, nagu kinnisvara ostu-müügi tehingute korraldamine, üürilepingute koostamine ja vaidluste lahendamine.

Võlaõigus

Võlaõiguse juristid pakuvad võlaõigusega seotud juriidilisi teenuseid, nagu võlgade sissenõudmine, võlgade ümberkujundamine ja võlgade tasumise kava koostamine.

Tsiviilõigus

Tsiviilõiguse juristid pakuvad tsiviilõigusega seotud juriidilisi teenuseid, nagu lepingute koostamine, lepingute rikkumise korral nõuete esitamine ja vaidluste lahendamine.

Haldusõigus

Haldusõiguse juristid pakuvad haldusõigusega seotud juriidilisi teenuseid, nagu haldusaktide vaidlustamine, haldusmenetluse nõustamine ja halduskohtumenetluse esindamine.

Kindlustusõigus

Kidlustusõiguse juristid pakuvad kindlustusõigusega seotud juriidilisi teenuseid, nagu kindlustuslepingute koostamine, kindlustusjuhtumite lahendamine ja kindlustusvaidluste esindamine.

Lepinguõigus

Lepinguõiguse juristid pakuvad lepinguõigusega seotud juriidilisi teenuseid, nagu lepingute koostamine, läbirääkimised ja lepingute rikkumise korral nõuete esitamine.

Maksuõigus

Maksuõiguse juristid pakuvad maksuõigusega seotud juriidilisi teenuseid, nagu maksudeklaratsioonide koostamine, maksuvaidluste lahendamine ja maksunõuete esindamine.

Kriminaalõigus

Kriminaalõiguse juristid pakuvad kriminaalõigusega seotud juriidilisi teenuseid, nagu kriminaalasjade kaitsmine, kriminaalmenetlusliku nõustamine ja kriminaalasjade lahendamine.

Pärimisõigus

Pärimisõiguse juristid pakuvad pärimisõigusega seotud juriidilisi teenuseid, nagu pärimismenetluse nõustamine, pärimisdokumentide koostamine ja pärimisvaidluste lahendamine.

Kogemus

Meie juristidel on kõrgetasemeline kogemus erinevates õigusvaldkondades. Oleme klientidele juriidilist nõustamist ja kohtus esindamist pakkunud juba aastaid. Meie juristide kogemus on olnud edukas ning meie klientide tagasiside on olnud positiivne.

Kohtumenetlus

Meie juristid on spetsialiseerunud kohtumenetlusele ning oskavad pakkuda kvaliteetset õigusabi nii eraisikutele kui ka ettevõtetele.

Kohtumenetlus on protsess, mille käigus lahendatakse õiguslikke vaidlusi. See võib hõlmata erinevaid tegevusi, nagu kohtusse pöördumine, hagiavalduse esitamine, tõendite kogumine ja esitamine, menetluse käigus läbirääkimine, kompromissi saavutamine, kohtuistungil esinemine ja kohtulahendi täitmine.

Kui vajate õigusabi kohtumenetlusega seotud küsimustes, võime aidata teil koostada hagiavaldusi, esindada teid kohtus ja läbirääkimistel ning aidata teil saavutada soovitud tulemusi.

Kui soovite vältida kohtumenetlust, võime aidata teil saavutada kompromissi vastaspoolega. Kompromissi saavutamine võib olla kiirem ja odavam viis õiguslike vaidluste lahendamiseks ning meie juristid on kogenud läbirääkijad, kes suudavad aidata teil saavutada soovitud tulemusi.

Lepingud

Meie juristid on spetsialiseerunud erinevate lepingute koostamisele ja nõustamisele. Oleme aidanud klientidel koostada müügilepinguid, üürilepinguid, rendilepinguid, käsunduslepinguid, töövõtulepinguid, töölepinguid, litsentsilepinguid, frantsiisilepinguid, laenulepinguid, seltsinglepinguid, veolepinguid, agendilepinguid ja palju muud.

Tööleping on üks levinumaid lepinguliike, millega meie juristid tegelevad. Oleme aidanud klientidel koostada töölepinguid vastavalt Eesti seadusandlusele ja klientide vajadustele. Meie juristid on kursis töölepingu seaduse muudatustega ja oskavad anda nõu ka töövaidluste korral.

Käsundusleping on leping, mille alusel üks osapool (käsundiandja) annab teisele osapoolele (käsundisaaja) ülesande teatud töö tegemiseks. Meie juristid on aidanud klientidel koostada käsunduslepinguid erinevates valdkondades, nagu näiteks IT, ehitus ja tootmine.

Meie juristid on teadlikud erinevate lepinguliikide eripäradest ja oskavad koostada lepinguid vastavalt klientide vajadustele. Lisaks lepingute koostamisele pakume ka lepingute nõustamist ning vajadusel aitame klientidel lepinguid muuta või lõpetada. Kui teil on küsimusi lepingute koostamise või nõustamise kohta, siis võtke meiega ühendust ja meie juristid aitavad teid hea meelega.

Pankrot ja vara jagamine

Meie juristid pakuvad pankroti- ja vara jagamise teenuseid nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele. Pankrot on võlgniku kohtuotsusega väljakuulutatud maksejõuetus, mille puhul meie juristid aitavad koostada pankrotiavaldust ja esindavad klienti kogu menetluse vältel.

Pankrotimenetluse raugemise tõttu lõpetatakse juriidilise isiku pankrotimenetlus ning ajutine haldur likvideerib juriidilise isiku kahe kuu jooksul menetluse lõpetamise määruse jõustumisest arvates likvideerimismenetluseta. Meie juristid aitavad klientidel mõista pankrotimenetluse tagajärgi ning vajadusel esindavad neid ka raugemismenetluses.

Vara jagamine on oluline teema nii abielupaaride kui ka äripartnerite jaoks. Meie juristid aitavad klientidel mõista vara jagamise seaduslikke nõudeid ning koostavad vastavad lepingud. Abikaasade ühisvara jagamine on võimalik nii abielu jooksul kui ka pärast selle lahutamist. Vara vabatahtlik jagamine on võimalik poolte vastastikusel nõusolekul ja vaidluse puudumisel. Sel juhul on võimalik kogu soetatud vara jagada vastavalt lepingule, mis peab kindlasti olema tõestatud notaribüroos.

Meie juristid aitavad klientidel vara jagamise protsessi sujuvalt läbi viia, aidates neil mõista nende õigusi ja kohustusi. Lisaks aitame klientidel koostada vara jagamise plaani, mis hõlmab kõiki vara liike, sh kinnisvara, sõidukeid, finantsvarasid jne. Meie juristid tagavad, et vara jagamine toimub õiguspäraselt ja vastavalt seadusele.

Hinnakiri ja konsultatsioon

Meie juristid pakuvad kvaliteetset õigusabi erinevates valdkondades. Meie eesmärk on pakkuda klientidele parimaid lahendusi ja aidata neid nende õiguslike probleemide lahendamisel. Meie teenuste hinnakiri on mõistlik ja läbipaistev.

Kui soovite õigusalast konsultatsiooni, siis võtke meiega ühendust. Meie juristid vastavad Teie küsimustele ning aitavad Teil mõista keerulisi seadusi. Meie konsultatsioonid on personaalsed ja vastavad Teie vajadustele.

Meie õigusabi teenuste hinnakiri on koostatud vastavalt töö keerukusele ja ajakulule. Meie teenuste hindadele lisandub käibemaks. Meie teenuste hinnakirjaga saate tutvuda meie kodulehel.

Kui soovite saada meie teenuste kohta rohkem teavet või konsultatsiooni, siis võtke meiega ühendust. Meie kontaktandmed leiate kodulehelt.

Küsi pakkumist

Helista või kirjuta ning vastame teile ühe tööpäeva jooksul.