Õigusabi.ee

Jurist Tartus

Meie jurist Tartus pakub professionaalset õigusabi erinevates õigusvaldkondades.

Pikk kogemus juriidilise abi pakkumisel

Jurist Tartus

Meie juristid on spetsialiseerunud erinevatele õigusvaldkondadele, sh perekonna-, töö-, pärimis- ja äriõigusele. Oleme kogenud ka tsiviilkohtumenetluses ning omame laialdast kogemust erinevate vaidluste lahendamisel.

Pakume järgmisi õigusteenuseid:

  • Õigusalane nõustamine ja konsultatsioonid
  • Dokumentide koostamine, sh lepingud, avaldused, hagiavaldused, võlakirjad, pretensioonid, kaebused ja vastused
  • Esindamine läbirääkimistel ja kohtus
  • Kohtudokumentide vormistamine ja esitamine kohtule
  • Kliendi huvide kaitsmine kohtus ja kohtuvälises menetluses
  • Vaidluste lahendamine ja kohtuväline menetlus

Tasuta hinnapäring

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Küsi pakkumist

Võta ühendust ning vastame teile ühe tööpäeva jooksul.