Õigusabi.ee

Advokaat

Kes on advokaat?

Advokaat on kvalifitseeritud jurist, kes on saanud vastava hariduse ning omab kutsetunnistust. Advokaadid on Eesti Advokatuuri liikmed, kes pakuvad õigusabi ja esindavad kliente kohtus.

Milles advokaat pädev on?

Advokaat on pädev erinevate õiguslike küsimuste lahendamisel. Näiteks võib advokaat aidata kliente järgmistes valdkondades:

  • Detailplaneeringu koostamine ja menetlemine
  • Õigusabiteenuste osutamine
  • Kriminaalmenetluses kaitsja rollis olemine
  • Ettevõtte juhatuse nõustamine ja esindamine
  • Prokuratuuri ja ametiisikute vastu esindamine kohtus

Miks võib advokaati vaja minna?

Advokaati võib vaja minna erinevates õiguslikes küsimustes. Näiteks võib advokaat aidata kliente lepingute sõlmimisel, kohtuvaidluste lahendamisel ning õigusnõustamisel. Advokaat on kohustatud kliendi huve esindama ning nõustama klienti parima võimaliku lahenduse leidmisel.

Võta ühendust

Meie advokaadid on kogenud ja teadlikud seadustest, mis kehtivad Eestis. Meie eesmärk on tagada, et teie õigused oleksid kaitstud ja et teie huvid oleksid esindatud kohtus. Meie advokaadid on võimelised esindama teid erinevates kohtuasjades, sealhulgas tsiviil- ja kriminaalasjades.

Küsi pakkumist

Võta ühendust ning vastame teile ühe tööpäeva jooksul.