Õigusabi.ee

Advokaadid

Meie advokaadid on kogenud ja professionaalsed õigusnõustajad, kes on spetsialiseerunud erinevatele õigusvaldkondadele. 

Võtke ühendust ja me aitame teid!

Kui teil on küsimusi, võtke meiega julgelt ühendust või broneerige (online) kohtumine.

Katrin Tamm       +372 6510291        info@õigusabi.ee       Õigusabi OÜ

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Meie advokaadid on spetsialiseerunud erinevatele õigusvaldkondadele, sealhulgas perekonnaõigus, tööõigus, äriõigus, kriminaalõigus ja intellektuaalomand. Meie meeskond on hästi informeeritud kõigist uutest seadustest ja õigusaktidest, mis võivad mõjutada meie klientide huve.

Meie advokaadid on alati valmis oma kliente aitama ja nõustama. Meie eesmärk on alati tagada, et meie kliendid tunnevad end kindlalt ja kaitstud. Meie meeskond on alati valmis vastama kõigile küsimustele ja selgitama kõiki õiguslikke küsimusi, mida meie kliendid võivad omada.

Teenused

Meie advokaadid pakuvad mitmeid erinevaid teenuseid, et aidata klientidel lahendada nende õigusprobleeme. Meie teenused hõlmavad järgmist:

Õigusteenus

Meie advokaadid esindavad kliente kohtus, nõustavad neid õiguslike küsimuste osas ning aitavad lahendada erinevaid õiguslikke probleeme. Meie advokaadid omavad laialdast kogemust erinevates õigusvaldkondades, sealhulgas tsiviilõiguses, kriminaalõiguses, kaubandusõiguses, tööõiguses ja paljudes teistes valdkondades.

Konsultatsioon

Meie advokaadid pakuvad ka konsultatsiooni teenuseid, et aidata klientidel mõista nende õiguslikke õigusi ja kohustusi. Meie konsultatsiooniteenused hõlmavad lepingute ja dokumentide läbivaatamist, õigusnõustamist, õigusliku analüüsi tegemist ja palju muud.

Õigusvaldkonnad

Meie advokaadid on spetsialiseerunud erinevatele õigusvaldkondadele, et pakkuda klientidele parimat võimalikku õigusabi. Järgnevalt tutvustame lühidalt meie kõige olulisemaid õigusvaldkondi.

Võlaõigus

Võlaõigus reguleerib lepingulisi suhteid, kus üks pool võlgneb teisele rahasumma või muu vara. Meie advokaadid aitavad nii võlausaldajaid kui ka võlgnikke erinevates võlaõiguslikes küsimustes, sealhulgas võlgnevuse sissenõudmisel, võlgnevuse vaidlustamisel ja võlgnevuse restruktureerimisel.

Perekonnaõigus

Perekonnaõigus reguleerib abielu, lahutust, lapse hooldusõigust, elatist ja vara jagamist pärast lahutust. Meie advokaadid aitavad kliente erinevates perekonnaõiguslikes küsimustes, sealhulgas abieluvaralepingute koostamisel, lahutusega seotud küsimustes ja laste hooldusõiguse vaidlustamisel.

Tööõigus

Tööõigus reguleerib töösuhteid ja töötajate õigusi. Meie advokaadid aitavad kliente erinevates tööõiguslikes küsimustes, sealhulgas töölepingute koostamisel, töövaidluste lahendamisel ja tööõnnetuste korral hüvitise nõudmisel.

Maksuõigus

Maksuõigus reguleerib maksude maksmist ja maksudest kinnipidamist. Meie advokaadid aitavad kliente erinevates maksuõiguslikes küsimustes, sealhulgas maksuvaidluste lahendamisel, maksude optimeerimisel ja maksudest kinnipidamise nõuete vaidlustamisel.

Pärimisõigus

Pärimisõigus reguleerib vara üleminekut pärast inimese surma. Meie advokaadid aitavad kliente erinevates pärimisõiguslikes küsimustes, sealhulgas testamendi koostamisel, pärandvara jagamisel ja pärimisõiguse vaidlustamisel.

Lepinguõigus

Lepinguõigus reguleerib lepingute sõlmimist ja täitmist. Meie advokaadid aitavad kliente erinevates lepinguõiguslikes küsimustes, sealhulgas lepingute koostamisel, lepinguväliselt tekkinud kahjude hüvitamisel ja lepingu rikkumise korral hüvitise nõudmisel.

Ühinguõigus

Ühinguõigus reguleerib ettevõtete ja organisatsioonide õiguslikku struktuuri ja toimimist. Meie advokaadid aitavad kliente erinevates ühinguõiguslikes küsimustes, sealhulgas ettevõtte asutamisel, ühinemistel ja ülevõtmistel ning aktsiate müügil ja omandamisel.

Andmekaitse

Andmekaitse reguleerib isikuandmete töötlemist ja kaitset. Meie advokaadid aitavad kliente erinevates andmekaitse küsimustes, sealhulgas andmekaitsealaste õigusaktide järgimisel, andmekaitse juhendite koostamisel ja andmekaitse rikkumiste lahendamisel.

Kriminaalõigus

Kriminaalõigus reguleerib kuritegusid ja nende karistamist. Meie advokaadid aitavad kliente erinevates kriminaalõig

Menetlused

Kriminaalmenetlus

Meie advokaadid on kogenud ja pädevad kriminaalmenetluse valdkonnas ning osutavad kvaliteetset õigusabi kriminaalasjades. Meie eesmärk on tagada õigused ja huvid kaitsealusele ning tagada õiguspärane menetlemine. Meie advokaadid on spetsialiseerunud erinevatele kriminaalasjadele, sealhulgas varavastastele kuritegudele, narkokuritegudele, vägivallakuritegudele ja seksuaalkuritegudele. Meie advokaadid on kogenud ka kriminaalmenetluse erinevates staadiumites, sealhulgas uurimisfaasis, kohtueelses menetluses ja kohtumenetluses.

Kohtumenetlus

Meie advokaadid on kogenud kohtumenetluse valdkonnas ning osutavad kvaliteetset õigusabi tsiviilasjades. Meie eesmärk on tagada õigused ja huvid meie klientidele ning tagada õiguspärane menetlemine. Meie advokaadid on spetsialiseerunud erinevatele tsiviilasjadele, sealhulgas lepinguvaidlustele, vara jagamisele, kahju hüvitamisele ja perekonnaõiguse küsimustele. Meie advokaadid on kogenud ka kohtumenetluse erinevates staadiumites, sealhulgas esimeses astmes, teises astmes ja kassatsioonimenetluses.

Halduskohtumenetlus

Meie advokaadid on kogenud halduskohtumenetluse valdkonnas ning osutavad kvaliteetset õigusabi haldusasjades. Meie eesmärk on tagada õigused ja huvid meie klientidele ning tagada õiguspärane menetlemine. Meie advokaadid on spetsialiseerunud erinevatele haldusasjadele, sealhulgas planeeringuvaidlustele, ehituslubadele, keskkonnavaidlustele ja maksuvaidlustele. Meie advokaadid on kogenud ka halduskohtumenetluse erinevates staadiumites, sealhulgas esimeses astmes, teises astmes ja kassatsioonimenetluses.

Täitemenetlus

Meie advokaadid on kogenud täitemenetluse valdkonnas ning osutavad kvaliteetset õigusabi täitemenetluse küsimustes. Meie eesmärk on tagada õigused ja huvid meie klientidele ning tagada õiguspärane menetlemine. Meie advokaadid on spetsialiseerunud erinevatele täitemenetluse küsimustele, sealhulgas võlgnike varade arestimisele, võlgade sissenõudmisele ja täitemenetluse peatamisele. Meie advokaadid on kogenud ka täitemenetluse erinevates staadiumites, sealhulgas täitemenetluse algatamisel, täiturile vastuväidete esitamisel ja täitemenetluse lõpetamisel.

Haldusmenetlus

Meie advokaadid on kogenud haldusmenetluse valdkonnas ning osutavad kvaliteetset õigusabi haldusmenetluse küsimustes. Meie eesmärk on tagada õigused ja huvid meie klientidele ning tagada õiguspärane menetlemine. Meie advokaadid on spetsialiseerunud erinevatele haldusmenetluse küsimustele, sealhulgas haldusmenetluse algatamisele, menetluse läbiviimisele ja menetluse lõpetamise

Küsi pakkumist

Helista või kirjuta ning vastame teile ühe tööpäeva jooksul.