Õigusabi.ee

Vandeadvokaat vs advokaat vs jurist

ErisusJuristAdvokaatVandeadvokaat
KvalifikatsioonÕigusharidusega isikÕigusharidusega isik, sooritanud advokaadieksamiÕigusharidusega isik, sooritanud vandeadvokaadieksami ja saanud advokatuuri liikmeks
ÕigusedPiiratud õigused ja volitusedLaiemad õigused ja volitused, võib esindada kliente kohtusLaiemad õigused ja volitused, võib esindada kliente kõigis kohtuastmetes
EetikakoodeksEi ole kohustatud järgima advokatuuri eetikakoodeksitKohustus järgida advokatuuri eetikakoodeksitKohustus järgida advokatuuri eetikakoodeksit
EsindamineEi oma õigust kliente kohtus esindada*Õigus esindada kliente kohtus teatud tingimustelÕigus esindada kliente kõigis kohtuastmetes
*kohtus esindamine ainult kohtuniku loal.

Jurist vs advokaat

Erinevused

  • Kutsetunnistus: Juristil ei ole advokaadi kutsetunnistust.
  • Esindusõigus: Advokaat võib esindada klienti kohtus, jurist saab seda teha tingimuslikult ja ainult kohtuniku loal (allikas).
  • Liikmesus: Advokaat on advokatuuri liige, jurist seda ei ole.

Millal valida advokaat?

Kui vajad esindust kõrgemas kohtus või keerukamates õigusküsimustes, vali advokaat. Ta on läbinud spetsiaalsed eksamid ja saanud täiendavaid koolitusi vandeadvokaadi juhendamisel (allikas).

Vandeadvokaat vs advokaat

Vandeadvokaat on advokaat, kes on sooritanud vandeadvokaadi eksami ja omab vähemalt kolme aasta pikkust kogemust vandeadvokaadi abina. Tal on suuremad esindusõigused ja ta võib esindada kliente kõigis kohtutes, sh Riigikohtus. Vandeadvokaadi elukutse säilitamiseks on vajalik pidevalt läbida täienduskoolitusi.

Advokaat on üldmõiste õigusteenuseid osutavate isikute kohta, kes kuuluvad advokatuuri. Advokaadid jagunevad spetsialiseerumise põhjal vandeadvokaatideks ja vandeadvokaadi abideks.

Vandeadvokaadi abid on advokaadid, kes töötavad vandeadvokaatide juhendamisel ja omandavad vandeadvokaadiks saamiseks vajalikku kogemust. Nad osalevad tihedalt kohtumenetlustes oma juhendajate juhendamisel.

Kes on jurist?

Jurist on isik, kellel on õigusalane haridus. Juristidel võib olla kraad nagu LL.B (Bachelor of Laws) või mr. (Meester in de Rechten). Eestis ei tohi juristide kohta kasutada mõistet “advokaat,” kui nad ei kuulu Eesti Advokatuuri.

Juristid pakuvad mitmeid õigusteenuseid. Nad võivad aidata klientidel aru saada seadustest, koostada lepinguid ja esindada ettevõtteid juriidilistes küsimustes. Kuigi nad ei pruugi esindada kliente kohtus, on nende roll ettevõtetes ja organisatsioonides oluline.

Kes on advokaat?

Advokaat on kõrge kvalifikatsiooniga õigusnõustaja, kes esindab kliente ja annab nõu juriidilistes küsimustes. Advokaadiks saadakse pärast spetsiaalse hariduse omandamist ja vajalike eksamite sooritamist.

Advokaat peab olema advokatuuri liige. See tähendab, et tal on kutsetunnistus ja ta on sooritanud advokatuuriseadusega ettenähtud eksamid. Advokatuuri liikmed järgivad rangelt eetikakoodeksit ja neil on kõrged professionaalsed standardid.

Kes on vandeadvokaat?

Vandeadvokaat on spetsialiseerunud advokaat, kes on saanud advokatuuri liikmeks ning omab õigust esindada kliente kohtus ja teistes õiguslikes küsimustes. Vandeadvokaatidel on tavaliselt laiemad õigused ja volitused kui tavalistel juristidel või advokaatidel.

Kuidas valida?

Valides õigusabi, on oluline kaaluda, kas vajad advokaati, vandeadvokaati või juristi. Igaühel neist on erinevad õigused ja pädevused, millest tuleb teadlik olla.

Kohtumenetlus ja esindusõigus

Kohtumenetluses ja esindusõiguses on advokaat ja vandeadvokaat sageli eelistatumad. Riigikohtus võib esindada ainult vandeadvokaat. Samuti on advokaadil ja vandeadvokaadil kohtus esindusõigus ilma eraldi loata, samas kui muudel õigusnõustajatel võib see eeldada kohtuluba.

Õigusabi valimise kriteeriumid

Õigusabi valides peaks kaaluma mitmeid kriteeriume. Kui valdkonnaks on keerulisemad õigusteenused, näiteks kohtuasjad, on soovitatav pöörduda advokaadibüroo poole. Advokaadid saavad pakkuda põhjalikumat ja paremat õigusnõu kui juristid. Lisaks on oluline advokaadi veenvus ja suutlikkus end arusaadavalt väljendada, sest see mängib rolli kohtus ja läbirääkimistel.