Õigusabi.ee

Lahutusadvokaat

Lahutusadvokaat on jurist kelle põhiline ülesanne on klientide esindamine kohtus.

Võtke ühendust ja me aitame teid!

Kui teil on küsimusi, võtke meiega julgelt ühendust või broneerige (online) kohtumine.

Katrin Tamm       +372 6510291        info@õigusabi.ee       Õigusabi OÜ

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Lahutusadvokaat

Lahutusadvokaat mängib olulist rolli lahutusprotsessi sujuva kulgemise tagamisel. Meie kogemused näitavad, et õiged nõuanded ja professionaalne lähenemine on lahutuse käigus võtmetähtsusega.

Lahutuse algatamine

Lahutuse algatamiseks peame kõigepealt määratlema lahutuse põhjused ja tegema selgeks, kas meil on vaja kohtulikku sekkumist. Lahutuse algatamise võib esitada abikaasad ühiselt või üks abikaasadest. Oluline on välja tuua esinemissagedased põhjused nagu truudusetus, lahkhelid ja elukohavahetus.

Olulised sammud lahutuse algatamisel:

  • Kirjalikult esitatud lahutuse avaldus.
  • Kohtu poole pöördumine.
  • Abikaasade varade ja kohustuste jaotamine.

Lahutusadvokaadid aitavad meil kõike seda korraldada, vältides võimalikke õiguslikke tõkkeid.

Lahutuse tüübid ja menetlus

Lahutusprotsess võib olla suhteliselt lihtne või keeruline, sõltuvalt lahutuse tüübist ja menetlusest. Meie riigis on levinud kohtu poolt kinnitatud lahutused, aga võimalikud on ka vastastikusel kokkuleppel põhinevad lahutused.

Lahutuse tüübid:

  • Kohtulik lahutus
  • Abielu lahutamine vastastikusel kokkuleppel
  • Kiirendatud protsess lühikese abielu korral

Menetlus hõlmab dokumendi esitamist, kohtukäike ja kohtumisi advokaadiga. Lahutusadvokaat juhendab, mida iga etapp endast kujutab ja kuidas protsessi edukalt läbida.

Elatis, lapsed ja nende hooldusõigus

Laste ja elatise küsimused on lahutuse juures sageli kõige tundlikumad ning vajavad erilist tähelepanu. Meie peamine eesmärk on laste parima huvi järgimine.

Olulised aspektid:

  • Laste elatisraha määramine, võttes arvesse vanemate sissetulekuid.
  • Hooldusõiguse jagamine ja vanematevaheliste kokkulepete sõlmimine.
  • Külastuskordade kindlaksmääramine ja suhtluskorra säilitamine.

Lahutusadvokaat aitab tulemuslikult navigeerida läbi elatise määramise ja laste hooldusõiguse küsimuste, et tagada tasakaalustatud lahendus kõigile osapooltele.

Lahutusadvokaadi roll

Lahutusadvokaadid mängivad olulist rolli abielulahutuse protsessis, aidates kliente nii vastastikusel suhtlusel kui ka ühisvara jagamisel. Samuti annavad nad nõu ja esindavad oma kliente juriidilistes vaidlustes.

Klientide esindamine ja nõustamine

Meie ülesandeks on esindada ja nõustada kliente igas lahutusprotsessi etapis. Alustame kliendi vajaduste ja eesmärkide mõistmisest. Seejärel koostame strateegia, mis kaitseb nende huve nii kohtus kui kohtuväliselt. Lahutusadvokaat juhendab ka läbirääkimisprotsessi, toetades kompromisside leidmist.

Ühisvara jagamine ja vara küsimused

Ühisvara jagamine on lahutuse keskne osa, kuna see hõlmab majanduslikke ja varalisi küsimusi. Lahutusadvokaat abistab vara hindamisel ja jaotamisel, tagamaks õiglase tulemuse mõlemale poolele. Meie spetsialistid koguvad vajalikud tõendid ja dokumenteerivad vara põhjalikult.

Oluline on arvestada kõigi varade, sealhulgas kinnisvara, sõidukite ja pangakontodega. Meie töö hõlmab ka võimalikke võlgu ja laene, et kumbki pool ei jääks rahaliselt ebavõrdsesse olukorda. Püüame leida lahendusi, mis vähendavad vaidlusi ja kaitsevad meie klientide majanduslikke huve.

Lahutusejärgne kommunikatsioon ja täitmine

Pärast lahutust on oluline hoida avatud ja konstruktiivset suhtlust ning jälgida kokkulepete täitmist. Selle kaudu saame tagada nii endale kui ka lastele rahulikum ja stabiilsem elu.

Suhtlus ja ühenduse hoidmine

Peame lahutusejärgselt leidma viise, kuidas suhelda endise abikaasaga rahulikult ja selgelt.

Lapsevanemate vahelise suhtluse säilitamine on eriti oluline laste heaolu jaoks. Tuleb leppida kokku suhtlusviisides – kas kasutada e-posti, sõnumirakendusi või regulaarseid kohtumisi.

Aktiivne kuulamine ja lugupidav suhtumine aitavad vältida tarbetuid tülisid.

Raskematel hetkedel võib olla kasulik kaasata perekonnanõustaja, kes aitab leida sobivaima viisid suhtlemiseks. Suuremate otsuste tegemisel tuleks alati panna esikohale laste huvid ja heaolu.

Selged reeglid ja piirid panevad aluse paremale suhtlemisele ja vähendavad pingeid.

Kokkulepete täitmise jälgimine

Lepingust kinnipidamine on väga oluline, et vältida konfliktsituatsioone ja õigusküsimusi.

Tähtis on koostada selged ja konkreetsed kokkulepped vara jagamise, laste hooldusõiguse ning ülalpidamise kohta. Lepped peaksid sisaldama tähtajaid ja vastutusi, et mõlemad pooled teaksid oma kohustusi.

Küsi pakkumist

Helista või kirjuta ning vastame teile ühe tööpäeva jooksul.