Õigusabi.ee

Kriminaalõiguse advokaat

Kriminaalõiguse advokaat on jurist kelle põhiline ülesanne on klientide esindamine kohtus.

Võtke ühendust ja me aitame teid!

Kui teil on küsimusi, võtke meiega julgelt ühendust või broneerige (online) kohtumine.

Katrin Tamm       +372 6510291        info@õigusabi.ee       Õigusabi OÜ

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Kinnisvaraõiguse advokaat

Kinnisvaraõiguse advokaat aitab kinnisvara tehingute, ehitusprojektide ja vaidluste juriidilise korraldamise ning täitemenetluse küsimustes. Meie eesmärk on tagada õiguskindlus ja kaitsta klientide huve.

Kinnisvaratehingute õiguslik raamistik

Kinnisvaratehingud vajavad põhjalikku juriidilist raamistikku. Meie advokaadid koostavad ja kontrollivad kinnisvara müügi- ja üürilepinguid. Samuti tegeleme bangaga krediitide kindlustamise, tagatiste ja hüpoteekide seadistamisega. Me tagame, et kõik dokumendid vastavad seadustele ja kaitsevad meie klientide huve.

Meie kinnisvaraõiguse advokaadid analüüsivad ka kinnisvara ostueelseid uuringuid. Nii saame veenduda, et puuduvad varjatud puudused või õiguslikud probleemid, mis võiksid hiljem tehingu osapooli kahjustada.

Ehitus- ja projektilepingute õiguslik järelvalve

Ehitus- ja projekteerimislepingud nõuavad täpset juriidilist järelvalvet. Aitame klientidel koostada ja läbi vaadata lepinguid, mis hõlmavad ehitustöid, projekteerimist ja järelevalvet. Nii tagame, et kõik lepingutingimused on selged ja täidetavad.

Meie advokaat osaleb ka lepinguliste kohustuste täitmise kontrollimisel, et ennetada võimalikke vaidlusi. Ehitusprotsessi jooksul tegeleme lepingu muutmise ja täiendamisega vastavalt vajadusele, et tagada projektide õigeaegne ja kulutõhus valmimine.

Kohtuvaidluste ja täitemenetluste esindamine

Kohtuvaidlused ja täitemenetlused on kinnisvaraõiguse lahutamatu osa. Esindame oma kliente erinevates kohtuvaidlustes, sealhulgas kinnisvarast tulenevates lepingulistes või omandiõiguse vaidlustes. Meie eesmärk on saavutada parim võimalik tulemus meie klientide jaoks.

Täitemenetluste puhul aitame täitemenetluses vajaliku dokumentatsiooni ettevalmistamise ja esitamisega. Meie advokaadid tagavad, et kõik seaduslikud protseduurid on järjepidevalt ja korrektselt läbi viidud, et maksimeerida klientide vara kaitset ja õigusi.

Õigusabi ja nõustamise praktikad

Õigusabi ja nõustamine on fundamentaalsed teenused, mida kinnisvara advokaadid pakuvad. Siin käsitleme kliendinõustamist, vandeadvokaadi rolli riigihangetes ja konkurentsiõiguses ning ettevõtete õigusabi.

Õigusnõu ja klientide nõustamine

Meie juristid ja advokaadid pakuvad kvaliteetset konsultatsiooni kinnisvaraga seotud küsimustes. See hõlmab nii omandi- kui ka lepingusuhteid. Enne tehingu sõlmimist on oluline mõista kõiki seotud riske ja kohustusi. Pakume põhjalikku analüüsi ja selgitust kliendile.

Kliendinõustamise käigus selgitame, milliseid dokumendid on vajalikud ning aitame nende koostamisel. Lisaks tegeleme erinevate vaidluste lahendamisega, pakkudes strateegilist ja taktikalist õigusnõu. Meie eesmärk on tagada klientide huvide maksimaalne kaitse.

Vandeadvokaadi roll riigihangetes ja konkurentsiõiguses

Riigihanked ja konkurentsiõigus kuuluvad keerukate õigusvaldkondade hulka, mis nõuavad spetsialiseerunud teadmisi. Vandeadvokaat mängib siin olulist rolli, pakkudes nõu ja esindades kliente riigihankemenetlustes.

Me tagame, et riigihankemenetlustes järgitakse kõiki seaduses ette nähtud nõudeid ja protseduure. Konkurentsiõiguse valdkonnas abistame kliente, et vältida seaduserikkumisi ja konkurentsiameti menetlusi. Meie töö hõlmab ka ettevõtete ühendamisi ja ülevõtmisi, tagades sujuva ja seadusliku protsessi.

Ettevõtete õigusabi: äriühinguõigus ja maksuõigus

Ettevõtete õigusabi hõlmab äriühinguõigust ja maksuõigust. Äriühinguõiguse raames tegeleme äriühingu asutamise, juhtimise ja restruktureerimisega. Pakume nõu erinevate ettevõtte vormide eeliste ja puuduste kohta ning aitame valida sobivaima.

Maksuõiguse osas pakume nõustamist maksuplaneerimise ja maksualaste vaidluste lahendamisel. Meie spetsialistid tagavad, et maksudeklaratsioonid ja muud maksuasjad oleksid korrektselt täidetud ja vastaksid kehtivatele seadustele. Meie eesmärk on aidata ettevõtetel minimeerida maksukulusid seaduse piires.

Õigusabi ja nõustamise praktika hõlmab erinevaid valdkondi, pakkudes laiapõhjalist tuge klientidele igas etapis.

Spetsialiseerunud õigusvaldkonnad

Meie advokaadibüroos pakume laialdast teenuste valikut mitmes spetsialiseerunud õigusvaldkonnas. Kõik meie advokaadid on kogenud ja pädevad oma valdkonnas, pakkudes teile parimat võimalikku õigusabi.

Intellektuaalse omandi õigus

Intellektuaalne omand hõlmab autoriõigusi, patende, kaubamärke ja ärisaladusi. Meie advokaadid aitavad klientidel kaitsta oma loomingut ja leiutisi.

Anname nõu, kuidas registreerida ja kaitsta oma intellektuaalset omandit nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Aitame lahendada intellektuaalset omandit puudutavaid vaidlusi, sealhulgas kohtuvaidlusi ja lepingute koostamist.

Meil on tugev kogemus intellektuaalse omandi kallal töötades, mida kinnitavad tunnustused nagu Legal 500 ja Chambers and Partners.

Keskkonna- ja energeetikaseaduste järgimine

Keskkonna- ja energeetikaseadustega seotud küsimused on meie jaoks väga olulised. Aitame ettevõtetel järgida kohalikke ja rahvusvahelisi keskkonnaõigusaktide nõudeid.

Tegeleme energeetika seadusandluse nõustamisega, sealhulgas taastuvenergia projektidega. Meie advokaadid aitavad tagada, et kõik keskkonnaalased normid ja regulatsioonid on täidetud, vähendades klientide riske ja tagades vastavuse.

Oleme teinud koostööd mitmete suurte energiafirmadega Baltikumis, aidates neil navigeerida keerulistes seaduslikes raamistikus.

Perekonna- ja pärimisõigus

Perekonna- ja pärimisõigus hõlmab abielude lahutamist, varasuhteid, lapsehooldusõiguse vaidlusi ja pärimismenetlusi. Meie advokaadid on spetsialiseerunud peresuhete ja pärandiõiguse küsimustele.

Meil on kogemused maksu- ja äriõigusest tulenevates pärimisasjades, mis tagab keerukamate juhtumite sujuva lahendamise.

Aitame koostada abieluvaralepinguid ja testamente, samuti esindame kliente kohtuvaidlustes. Meie eesmärk on pakkuda selgeid ja toimivaid lahendusi perekonnaõiguse ja pärimise küsimustes.

Küsi pakkumist

Helista või kirjuta ning vastame teile ühe tööpäeva jooksul.