Õigusabi.ee

Kinnisvara advokaat

Kinnisvara advokaat on eelkõike jurist kelle põhiline ülesanne on klientide esindamine kohtus.

Võtke ühendust ja me aitame teid!

Kui teil on küsimusi, võtke meiega julgelt ühendust või broneerige (online) kohtumine.

Katrin Tamm       +372 6510291        info@õigusabi.ee       Õigusabi OÜ

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Kinnisvara advokaat

Meie kinnisvara advokaadid pakuvad laia valikut õigusabi, sealhulgas kinnisvara õigusnõustamist, vaidluste lahendamist ja ehituse õiguslikku toetust. Töötame igapäevaselt, et aidata klientidel saavutada parimaid tulemusi kinnisvaraga seotud küsimustes.

Kinnisvara õigusnõustamine

Aitame kliente kinnisasjaga seotud õigusküsimuste lahendamisel ja anname nõu kinnisvaratehingute teostamisel. Meie eksperdid koostavad ja analüüsivad lepinguid, sealhulgas omandamis-, võõrandamis- ja üürilepinguid. Tegeleme ka kinnisasja koormamise ja projekteerimise küsimustega.

Pakume klientidele selgeid ja õiguspõhiseid lahendusi. Meie eesmärk on tagada turvalised ja korrektselt vormistatud tehingud, mis vastavad kõigile juriidilistele nõudmistele. Oleme kindlad, et meie põhjalikud teadmised ja kogemused aitavad klientidel teha teadlikke otsuseid.

Vaidluste lahendamine kinnisvaras

Kinnisvaravaidlused võivad olla keerulised ja aeganõudvad. Meie ülesandeks on leida kliendi jaoks parim lahendus, olgu selleks kohtuväline kokkulepe või kohtumenetlus. Esindame kliente vaidlustes, mis puudutavad kinnisvara omandiõigust, kasutusõigust ja naabritevahelisi konflikte.

Ehituse õiguslik toetamine

Ehitustegevus nõuab põhjalikku õiguslikku teadmiste pagasit. Pakume õiguslikku nõustamist kõikides ehitusfaasides, alates planeerimisest kuni ehitustööde lõpetamiseni. Aitame kliente lepingute koostamisel ja projektide elluviimisel, et kõik vastaks seadusandlusele.

Samuti pakume tuge ehitusvaidluste puhul, sealhulgas ehitusdefektide ja tähtaja ületamise küsimustes. Meie õigusalane kompetents tagab, et ehitustegevus kulgeb tõrgeteta ja vastavuses kõigi juriidiliste nõuetega. Koostöö meie advokaatidega annab klientidele kindluse, et nende projektid viiakse ellu edukalt ja seaduslikult.

Kinnisvaratehingute õiguslikud aspektid

Kinnisvaratehingute tegemisel on oluline mõista nii üürilepingute kui ka rahastamise ja maksustamise seaduslikke külgi. Need teadmised tagavad, et meie kliendid on hästi kaitstud ja tehingud on seaduslikult korrektsed.

Üürilepingud ja üürnike õigused

Üürilepingud on üürileandja ja üürniku vahelised kokkulepped, mis määravad kindlaks renditingimused. Oluline on, et leping sisaldaks kõiki vajalikke punkte, nagu lepingu kestus, üürihind, maksetingimused ja muud seotud kulud.

Meie advokaadid hoolitsevad selle eest, et lepingud oleksid ausad ja kaitseksid üürnike õigusi. Üürnikul on näiteks õigus lepingu kohasele elamispinnale ja lepingutingimuste täitmisele üüriperioodi vältel. Samuti aitame lahendada võimalikke vaidlusi, mis võivad tekkida üürisuhte käigus.

Kinnisvaratehingute rahastamine ja maksustamine

Kinnisvaratehingute rahastamine hõlmab erinevate finantsinstrumentide kasutamist vara omandamiseks. Tavaliselt kasutatakse pangalaene, mille tingimused määravad laenu suurus, intressimäär ja tagasimakse periood.

Samuti mängib tähtsat rolli maksustamine. Kinnisvaratehingutega võivad kaasneda erinevad maksud, näiteks käibemaks ja tulumaks. Meie advokaat aitab hinnata maksukohustusi ning leida parimaid lahendusi, et tehingud oleksid maksuefektiivsed.

Analüüsime iga juhtumi puhul eraldi, millised maksukohustused ja rahastamistingimused on sobivaimad, et kliendi huvid oleksid kõige paremini kaitstud.

Eriõigusvaldkondade mõju kinnisvarasektorile

Oluline on mõista, kuidas erinevad õigusvaldkonnad mõjutavad kinnisvaraga seotud protsesse ja otsuseid. Andmekaitse, keskkonnaõigus ja tööõigus mängivad kõik tähtsat rolli kinnisvaratehingutes ja -halduses.

Andmekaitse ja privaatsus

Kinnisvaras on andmekaitse tähtis, sest tehingud hõlmavad sageli tundlikke isikuandmeid. Näiteks ostu-müügilepingud, üürilepingud ja kliendisuhted nõuavad hoolikat andmekaitset.

Kui me ei suuda kaitsta klientide andmeid, võib see viia õiguslike tagajärgedeni ja trahvideni. Isikuandmete Kaitse Üldmäärus (GDPR) seab ranged nõuded, mida me peame järgima.

Pakume klientidele tuge, et tagada nende andmete turvalisus, eriti veebipõhiste teenuste ja andmebaaside puhul. Samuti koolitame oma töötajaid andmekaitse vallas.

Keskkonnaõigus ja -nõustamine

Keskkonnaõigus mõjutab kinnisvarasektorit oluliselt, eriti seoses maa ja hoonete kasutamisega. Ehitusprojektid peavad vastama keskkonnanõuetele, sealhulgas jäätmekäitlus ja energiatõhusus.

Meie ülesanne on kindlustada, et kõik projektid vastaksid keskkonnanormidele ja -seadustele. Näiteks hinnatakse pinnase saastet enne maa ostmist või arendamist.

Pakume nõustamist, et aidata klientidel mõista ja järgida keskkonnanõudeid, ning abistame neile vajalike lubade hankimisel. See on eriti vajalik suurte ehitusprojektide puhul.

Tööõigus ja töötajate turvalisus

Tööõigus ja turvalisus on kriitilised aspektid kinnisvarasektoris, eriti ehitustööde ajal. Meie kohustus on tagada töötajate õiguste ja turvanõuete järgimine.

Küsi pakkumist

Helista või kirjuta ning vastame teile ühe tööpäeva jooksul.